• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Бабаївська селищна рада

Регламент ради

Затверджено рішенням
1 сесії Бабаївської селищної ради
VIІ скликання від 17.11.2015 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
БАБАІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .

   1.1. Порядок діяльності Бабаївської селищної ради, її депутатів, посадових осіб і органів ради визначаються Конституцією України, чинним законодавством про місцеве самоврядування, Статусом  депутатів місцевої ради і цим Регламентом.

   1.2. Регламент Бабаївської селищної ради затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.
   Регламент є нормативним актом, який регулює порядок скликання і проведення сесій ради, формування її органів, визначає процедуру підготовки розгляду та прийняття рішень, права і обов’язки депутатів, функції органів селищної ради та її посадових осіб.
   Зміни  і доповнення до Регламенту  приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, депутатських груп (фракцій), селищного голови за вимогою не менше 1/3 від загального складу ради, а також у випадках прийняття законодавчих актів, при яких виникають розбіжності положень Регламенту з чинним законодавством за пропозицією тих же суб’єктів.
   1.3. Засідання селищної ради та постійних комісій є відкритими і гласними.
   В окремих випадках за рішенням сесії селищної ради, її постійних комісій можуть проводитися їх закриті засідання.
   Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом вивчення інформації про її діяльність у приміщенні селищної ради.
   На засіданнях селищної ради, постійних комісіях, можуть бути присутніми за запрошенними депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, політичних партій, об’єднань громадян, трудових колективів, фахівці, експерти, громадяни. Для них у залі відводяться спеціальні місця.
  Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
   Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні ради.
   Особи, присутні на засіданнях ради та її органів не повинні порушувати порядок, стримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.
   У разі недотримування цих вимог вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть виведені із приміщення засідання.  

Завантажити регламент